PRIVACY BELEID

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
LAkk kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van LAkk, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LAkk verstrekt. LAkk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Jouw voor- en achternaam
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw e-mailadres
- Jouw IP-adres

WAAROM LAkk GEGEVENS NODIG HEEFT
LAkk verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LAkk jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG LAkk GEGEVENS BEWAART
LAkk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
LAkk verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van LAkk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

LAkk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
LAkk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan LAkk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LAkk heeft hier geen invloed op.

LAkk heeft Google geen toestemming gegeven om via LAkk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. LAkk heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. LAkk heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor het IP-adres geanonimiseerd is. Het delen van gegevens door Google is door LAkk uitgezet. LAkk maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Lourens@LAkk.nl. LAkk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
LAkk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LAkk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door LAkk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LAkk op via Lourens@LAkk.nl.

www.LAkk.nl is een website van LAkk.
LAkk is als volgt te bereiken:
Noorddammerlaan 94
1187AE Amstelveen
06-26802142
Lourens@LAkk.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68987099
© 2019 - LAkk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram